• darkblurbg

De vraagsteller en diens vraag staan centraal

Coaching is een strikt persoonlijke aangelegenheid. Uitdaging en veiligheid staan voorop. Dat betekent ook een goede balans tussen afstand en meedenken. Er zijn prima professionele coaches die zich beperken tot de uitdaging om de vraagsteller alles zelf te laten uitvinden, zowel de verdieping van de vraag zelf als de oplossingsrichting. Er zijn drie redenen waarom ik bij coaching een andere positie in neem:

  • Mijn doelgroep heeft bijna altijd een leidinggevende of bestuursfunctie in organisaties.
  • De vraag komt dus bijna altijd voort uit een systemische omgeving, namelijk van de (samen-)werksituatie met anderen in een bedrijf of organisatie, of met anderen in een privé omgeving. En soms gaat het ook om de verbanden tussen deze twee omgevingen.
  • Coaching is altijd intens en heeft bij mij vaak ook een therapeutisch karakter, niet in het minst door de inzet van de interactiemethodiek, maar dat neemt niet weg dat de vraagsteller ook snel verbeteringen wil merken.

Daarom denk ik vanwege mijn eigen lange levens- en bedrijfservaring bewust mee met de vraagsteller over oplossingen en verbetermogelijkheden. We kunnen tijdens de coaching dan meteen zien of de toepassing heeft gewerkt. Deze aanpak, hieronder schematisch weergegeven, wordt zeer gewaardeerd.

 

 

1. Coaching voor vraagstukken met een bedrijfsachtergrond

Praktische punten

  • Voorgesprek, doel en aanbod

Tijdens het voorgesprek verkennen we samen de vraagstelling en het doel van de bijeenkomsten. We onderzoeken ook of er voldoende onderling vertrouwen in elkaar en in de mogelijke aanpak is. Ik bevestig het aanbod schriftelijk.

  • Sessies

We maken afspraken over de aanpak en het aantal bijeenkomsten. Meestal kan de coaching beperkt blijven tot zes bijeenkomsten. We spreken ook af waar we bijeenkomen. In principe kan dat op mijn adres in Amsterdam. De sessies duren anderhalf uur.

  • Tarief

In het voorgesprek komen ook de kosten ter sprake. Reken op een tarief van 120 euro per sessie, exclusief BTW. We maken vooraf afspraken over eventuele reiskosten, facturering en betaling. Die vermeld ik in de aanbiedingsbrief.

2. Privé coaching

Praktische punten

Coaching in de privé sfeer kan direct starten na een verkennend telefoongesprek. Samen bepalen we de frequentie en het aantal sessies. Elke sessie duurt een uur. Het tarief bedraagt 75 euro per sessie. De sessies vinden plaats op mijn adres in Amsterdam

3. Langduriger coaching 

Soms willen coaching klanten voor vraagstukken met een bedrijfsachtergrond met enige regelmaat bij mij terug kunnen komen. Van harte, wat mij betreft. Zo treed ik al een aantal jaren op als coach voor een vrouw, die na vele leidinggevende posities voor het eerst een directiefunctie kreeg in de zorgsector. Directiefuncties zijn vaak buitengewoon uitdagend en inspirerend. Maar, zo weet ik uit eigen ervaring, ze kunnen ook “eenzaam” voelen: bij wie kan ik terecht met mijn vragen en ideeën?

Deze vraag speelde ook bij een jonge, succesvolle ondernemer, die ik nu reeds een aantal jaren terzijde sta bij vraagstukken die hij ontmoet in zijn rol van oprichter/eigenaar/directeur met een klein team van hooggeschoolde medewerkers. Het accent van de coaching is hier in de  loop der tijd verschoven. Van oplossingen voor actuele vraagstukken naar meedenken over toekomstplannen en beleidskeuzen en teambuilding.  In wezen blijf ik coach, maar verschuift mijn rol naar bedrijfsadvisering.

 

Corona

We houden ons natuurlijk aan de regels, maar omdat het om 1 op 1 contacten gaat zitten de coronamaatregelen ons bij coaching gelukkig niet in de weg.

Voor vragen en aanmelding kunt ons bereiken via mail (lschrijversvanzenden@planet.nl) of telefoon (06-11199841)