• darkblurbg

Mensen beïnvloeden mensen, bewust of onbewust, gewild of ongewild, maar het gebeurt!

Maar hoe werkt de interactie tussen mensen nu eigenlijk? En hoe vergroot je je beïnvloedingsmogelijkheden? Hier gaat het om in onze interactietraining. Die levert inzicht op maar we gaan ook aan de slag met praktische oefeningen rondom uw eigen vragen. Als resultaat zult u merken dat u effectiever bent in de communicatie met anderen: u komt er beter uit, maar de ander ook.

Kleine groepen, vier bijeenkomsten

We werken met kleine groepen van vier tot acht personen. De interactietraining omvat vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Deze bijeenkomsten vinden in principe plaats in Amsterdam. De trainingen zijn intens en intensief, maar u kunt ook rekenen op humor en momenten van ontspanning. Wij zorgen ervoor dat u zich veilig voelt en er het maximum uit haalt.

 

Investering

De kosten van de training zijn: 275 euro per persoon exclusief BTW.       

Dat bedrag gaat voor u ook nog eens omlaag met 50 euro voor elke deelnemer die zich via u aanmeldt. De belangrijkste investering blijft echter uw eigen inzet en de wil om verder te komen.

 

Programma

Eerste bijeenkomst

Introductie van het basismodel, gebaseerd op de Interactiecirkel van Cuvelier. (zie bij het Basismodel). We doorgronden de verschillende houdingen en het effect daarvan. We oefenen om ons de houdingen eigen te maken. We besteden ook de nodige aandacht aan ons gebruik van de communicatiekanalen en de duidelijkheid van de boodschap die we over willen brengen. 

Tweede bijeenkomst

We brengen onze eigen interactiecirkel in kaart en ontdekken onze sterke en minder sterke houdingen. Welke patronen in onze interactie met anderen zijn minder effectief en hoe kunnen we onze beïnvloeding effectiever maken? Ook in deze bijeenkomst zorgen we voor een mix van theorie en praktische oefeningen.

Derde en vierde bijeenkomst

Tijdens de twee volgende bijeenkomsten kunnen we terugkomen op de theoretische basis begrippen: wat hebben we ons voldoende eigen gemaakt en waaraan moeten we nog werken? Daarnaast krijgt elke deelnemer de gelegenheid een casus in te brengen. De behandeling daarvan draagt bij aan het leren van de inbrenger èn van de overige deelnemers en zorgt er vooral voor dat de betrokkenen voldoende uitgerust zijn om het vraagstuk van de casus vanuit nieuw perspectief en met meer kans op tevredenheid in de praktijk te kunnen aanpakken.

 

Inschrijving en voorbereiding

U kunt zich voor de interactietraining inschrijven door invulling van het contactformulier. Na onze bevestiging kunt de kosten overmaken en ontvangt u digitaal materiaal waarmee u zich kunt voorbereiden, plus informatie over de plaats van samenkomst.

 

Data volgende trainingen

We hadden hier de data staan voor de eerstvolgende trainingen, maar die zijn vanwege de corona maatregelen opgeschort. Zodra er weer kansen zijn melden we ons hier met nieuwe trainingsdata. U kunt ook een mailtje sturen (lschrijversvanzenden@planet.nl), dan ontvangt u van ons een bericht als de nieuwe data bekend zijn. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze training (06-11199841).